martes, 11 de abril de 2017

L'Acció, edició dissabte 29 d'abril de 1.933, pàg. 2

VAGA A LA FABRICA «FONTANALS I Cª.»

Per bé que es practicaren moltes diligències per tal que el conflicte no es declarés, avui el matí s'han negat a entrar al treball els obrers de la fàbrica Fontanals.

El conflicte declarat, com ja saben els nostres lectors, és a causa d'unes protestes fetes queixant-se del repartiment de feina. A més, s'hi adjunta el què va ocòrrer abans d'ahir el matí, quan varem parar tots els treballadors les màquines, en penetrar a la quadra el director anomenat Ballbé. Aleshores hi hagueren discussions i l'obrer Espartac Puig, va donar una bofetada al Ballbé.

Amb motiu d'això, l'obrer Puig fou acomiadat.

A causa de tot el què hem exposat, avui el matí s'han declarat en vaga els obrers de la fàbrica esmentada en nombre d'uns 600. Totes les seccions estan parades.

Ahir encara es treballà normalment, puix una comissió d'obrers feia gestions prop dels directius de la fàbrica perquè l'obrer acomiadat fos readmés, cosa que no es pogué aconseguir, puix els directius s'hi negaren.

Avui el matí, tots els obrers s'han presentat a la fàbrica, però no han entrat a treballar, perquè altres obrers de la casa, coaccionant-los de solidaritat els han decidit declarar el conflicte.

Segons ens diuen, de no haver estar això, quasi la majoria d'els obrers haguessin treballat com cada dia.


No hay comentarios: