lunes, 10 de abril de 2017

El Dia, edició divendres 28 d'abril de 1.933, pàg. 2

EL QUE DIU LA PREMSA LOCAL DELS FETS DE DIMARS.

De "Avui":

Protestem de l'acte incivil realitzat per uns desvergonyits contra el nostre col·lega "El Dia" i de les coaccions de qué han estat objecte alguns dels seus redactors.

Estimem la nostra independència de criteri i no cediriem a la coacció i a l'amenaça. Per això, quan "El Dia" sofeix una agressió a llur independència de criteri, ens sentim solidaritzats amb el col·lega i sentim com a pròpia l'ofensa.


PROVES D'UN APARELL.

Aquest matí en l'Escorxador de la nostra ciutat s'han verificat les proves d'un aparell "Schermer" de procedència alemanya l'ús del qual és obligat a tots els escorxadors d'aquella nació. Es de construcció simple i a base d'un pistó que dispara un eix d'acer en el cap de l'animal, el qual mor sense la més lleu violència.

Aquesta prova, presenciada pel veterinari senyor Gimènez i el personal de l'Escorxador ha donat un resultat excel·lent. Amb menys de cinc minuts s'ha produït la mort de 13 porcs. Així mateix, amb extraordinària rapidesa hem vist caure animals de més força com vedelles i altres similars.

Els importadors a Espanya d'aquest humà procediment, senyors Grases i Marrugat, han estat felicitats pels nombrosos assistents a aquestes proves.


No hay comentarios: