domingo, 30 de abril de 2017

La Veu de Catalunya, dissabte 1 de juliol 1933 Página 4

ULTIM CONCERT DEL PRESENT CURS DE L’A. DE M. DE TERRASSA :: NOMENAMENT DE MESTRES :: ACCIDENT MOTORISTA

Ahir a la nit tingué lloc al Teatre Principal l’últim concert que en el curs 1932-33 havia organitzat l’Associació de Música de la nostra ciutat.

La primera part anà a càrrec dels cantaires de l’Escola Coral, dirigits per llur mestre Joan Tomàs, i les altres dues parts l’ocuparen unes interpretacions de plàstica animada i cançons amb gestos a càrrec d’elements de l’Institut Català de Rítmica i Plàstica de Barcelona, dirigits pel mestre Joan Llongueres.

El públic ben nombrós que asistí al concert aplaudí entusiàsticament.

El Consell Provincial de Primera Ensenyança ha fet diversos nomenaments de Mestres interins; entre altres, han estat nomenats els senyors Joan Barber i Joan Sigura Pubill, ambdós per a Terrassa.

A conseqüència d’haver caigut de la moto que conduïa, ahir a les quatre de la yarda, hagué d’ésser assistit al Dispensari Médic Joan Solà, de 31 anys, casat i natural de Terrassa, amb residencia a Mataró.

El Dr. Sanmartí li aprecià contusions a la mà dreta i diverses exorracions a les cames.


No hay comentarios: