martes, 11 de abril de 2017

El Dia, edició dissabte 29 d'abril de 1.933, pàg. 2

VAGA TOTAL A LA FABRICA FONTANALS.

L'incident ocorregut a la fàbrica de teixits dels senyors Fontanals i Companyia, que registràvem en la nostra edició d' abans d'ahir, ha tingut derivacions immediates a conseqüència de les quals avui s'han declarat en vaga els treballadors de totes les seccions de la referida casa.

Havent estat acomiadat a l'acte el teixidor que agredí al director de la fàbrica i negant-se aquell a complimentar l'ordre d'acomiadament, la gerència de la casa tingué de recórrer per tal motiu a les Autoritats, personant-s'hi la policia el dijous a la tarda i obligant el referit obrer a acatar la decisió patronal. A conseqüència d'això, la resta dels teixidors feren causa comú amb l'obrer acomiadat i paralitzaren llur treball durant la mitja hora que faltava per a l'acabament, de la jornada. No obstant, degut a la intervenció de l'Alcaldia per a la solució del conflicte, ahir acudiren a la feina tots els treballadors de la casa a excepció del teixidor acomiadat, i es treballà normalment durant tot el dia, però aquest matí, assabentats els obrers del fracàs de les gestions al-ludides, han deixat d'entrar al treball i la vaga s'ha fet extensiva a totes les seccions de la fàbrica.

De moment, no es preveu la solució d'aquest important conflicte que afecta a passa de 600 obrers.


No hay comentarios: