martes, 24 de julio de 2018

El Dia, Edició dijous 4 d’abril de 1.935, pàg. 2


EL PETIT INCENDI D'AQUESTA MATINADA

A la una d'aquesta matinada, la sirena instal·lada a l'Ajuntament ha donat el senyal de foc al districte tercer. Aquest s' havia iniciat a la tenda de queviures i pastisseria propietat d'Isidre Rovira i Bernades, de 34 anys, situada al carrer de Sant Francesc, 83.

S'ignoren les causes que han motivat l'incendi, que ha estat de poca consideració. Les bombes que s' han traslladat ràpidament al lloc del foc, no han tingut necessitat d'actuar, puix havia eslat sufocat a galledades d'aigua pels veïns i transeünts.

La botiga ha quedat destruïda en part, calculant-se les pèrdues en unes 1.500 pessetes.

Se'ns diu que el local està assegurat.

No s'ha hagut de lamentar cap desgràcia personal.

FORMACIÓ D'UNA RONDALLA AL CENTRE ARAGONES

Sabem de bona font que el Centre Aragonès d'aquesta ciutat efectua ja els últims treballs per a la formació d'una rondalla que anirà sota la direcció de l'associat En Salvador Cañada.

D'UN ATEMPTAT.

El senyor Modest Palacios, secretari del jutge militar senyor Sánchez Plaza, integrants del Jutjat militar eventual que amb moliu dels successos revolucionaris d'octubre actuen a l'Ajuntament de Terrassa, ahir lliurà a l'Auditor de Guerra, senyor Ricard Ferrer, ja acabat el sumari seguit contra el detingut a la presó local, Victorià Moya i Ballester, de 20 anys, domiciliat al carrer de Miquel Servet, 24, que en ésser interrogat darrerament pel Jutjat, es declarà autor de l'atemptat frustrat de què fou víctima el senyor Joan Comerma i Aymerich.

Com es recordarà, el senyor Comerma, que és l'apoderat de la casa "Filatures Matarí S. A.", fou agredit pel Moya, un dia a la nit, al carrer de Frederic Soler, sense que per sort, els trets que li engegà li causessin la més lleu ferida.

Com s'ha dit, el processat perpetrà l’atemptat per venjar-se de l'acomiadament que, per incompliment de treball, li donà el senyor Comerma.

Segons se'ns diu, no es tardarà molts dies a veure's la causa a l’Audiència de la capital, davant el Tribunal d'Urgència.

No hay comentarios: