domingo, 8 de julio de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 23 de març de 1.935, pàg. 4


El jutjat de Primera Instància es personà a la presó, on va prendre declaració al detingut Marc Barba i Reguant, per l’assumpte de l’estafa comesa a la Sucursal del Banc Hispano Americà.

El Barba fou detingut al poble de la Jonquera, poc després d’haver traspassat la frontera per a traslladar-se a treballar a un hotel de Núria.

Fins a dissabte darrer, estigué reclòs a la presó de Figueres, lloc on fou conduit pels agents de l’autoritat que efectuaren la detenció. Aquest dia, custodiat per la guàrdia civil, fou traslladat a la presó.de la nostra ciutat.

Han estat alliberats provisionalment l’ex-regidor d’Esquerra, Jaume Figueres, i el fill de l’ex-alcalde de la nostra ciutat, Samuel Morera.

S’ha calat foc a un cobert situat al final del pati de la casa núm. 49 del carrer de Bartrina, domicili i propietat de Josep Asensio i Tudela.

El cobert de referència, on hi havia instal·lat un taller de fusteria, ha quedat completament destruït. Les pèrdues es calculen de 2.000 a 2.500 pessetes. El local està assegurat a la Companyia «Plus Ultra».

Hom ignora les causes de l’incendi, per bé que es creu que ha estat degut a un curt circuit del corrent elèctric.

La senyora Anna Ferrant, muller de l’artista Ramon Cortés, ha donat a llum amb tota felicitat una bonica nena, primer fill del jove matrimoni.

No hay comentarios: