martes, 3 de julio de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 20 de març de 1.935, pàg. 11


CONVERSES A TERRASSA

Al local de la Joventut Catalanista de Terrassa s’inicià el curset de converses sobre conceptes generals de la Política, continuació de la tasca de formació política de les joventuts, que desenrotlla questa entitat.

El consoci Josep Mauri i Alegre, després d’unes paraules explicatives del per què la Joventut Catalanista havia organitzat el programa de converses anunciat fa uns dies, féu exposició del tema «Societat, Estat i el seu origen filosòfic i històric» que li havia estat confiat.

Fou aplaudidíssim per a molt nombrosa concurrència que emplenava el local de l’Associació.

No hay comentarios: