martes, 31 de julio de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 10 d’abril de 1.935, pàg. 17


La distingida senyora Elisea Casanovas, vídua del fundador del Museu Biblioteca i col·laboradora constant de l’obra iniciada pel seu espòs, ha fet donació d’un important lot de llibres, que seran de gran utilitat als lectors de la Biblioteca Municipal Soler i Palet.

La selecció consta de més d’un centenar de volums, i és integrada per una gran quantitat de llibres infantils, novel·les d’aventures i grans viatge, i diverses obres literàries.

Definitivament la inauguració del cinema «La Rambla» ha estat assenyalada per a demà, dijous.

El producte de la sessió inaugural serà dedicat a profit de les famílies dels desgraciats obrers que moriren víctimes d’accident, durant la construcció d’aquest cinema.

No hay comentarios: