domingo, 15 de julio de 2018

El Dia, Edició dimecres 27 de març de 1.935, pàg. 2


ELS JOCS FLORALS DE TERRASSA.

La Joventut Catalanista s’ha emprés aquest any la tasca de donar continuïtat a la tan catalana Festa dels Jocs Florals, tan esplèndidament iniciada l’any passat.

A aquest fi, ha estat nomenada una comissió per tal que procedeixen a la rápida organització de la Festa i faci els treballs necessaris per tal de poder publicar en breu el cartell anunciador.

NENA LESIONADA.

El metge de guàrdia al Dispensari Mèdic, aquest mati ha prestat assistència a la nena de 9 anys, Carme Valero, domiciliada al carrer Serrano, 41, la qual presentava una contusió a la cuixa esquerra, que li produí, amb una cossa, nua dona que tenen rellogada a casa seva.

Una volta curada, la ferida passà al lloc on habita.

S’ha cursat denuncia del fet al Jutjat Municipal.

CAIGUDA.

Ahir, en sortir del col·legi sofrí una caiguda, el nen Jesús Moya. de 8 anys d'edat, habitant al carrer de Galvany, 135, produïnt-se una ferida a la regió tenar Esquerra de la qual fou assistit al Centre Mèdic.

S'OBRIRA UNA SECCIÓ DE LA FABRICA "RUBI INDUSTRIAL".

Sabem de bona font qué a conseqüència de les continuades diligències efectuades per a la reobertura de la fàbrica "Rubí Industrial" de la veina vila, la qual es troba parada des de fa temps dintre molt poc es posarà novament en marxa una de les seccions de la dita casa. Això, contribuirà a disminuir un xic el perjudici que la paralització de la mateixa, reportava la vila dei Rubi.

VISITA DE COMPLIMENT.

El senyor Lluís de Teresa, que temps enrera exercí el càrrec de Cap Superior de Policia Governativa a la nostra ciutat, aquest matí ha estat a Terrassa, i ha complimentat les autoritats.

DENUNCIES.

Per infracció a les Ordenances Municipals, han estat cursades a la Comandància vàries denúncies.

Els serà imposada la corresponent sanció, als infractors.


No hay comentarios: