domingo, 29 de julio de 2018

El Dia, Edició dilluns 8 d’abril de 1.935, pàg. 2


ATROPELL

Mentre transitava per la via pública i en el momento que travessava el Paseig de 22 de juliol davant la carretera de Rellinars, Rosa Royo i Bertran, de 29 anys, casada, domiciliada al carrer de Transversal, 222, ahir el matí fou atropellada pel cotxe 2.609, que fugi a gran velocitat.

L'atropellada resultà amb una ferida contusa àl genoll esquerre, lesió que li fou curada al Centre Mèdic.

L'atropell fou denunciat al Jutjat Municipal.

LA JOVENTUT CATÒLICA í EL DIA DEL LLIBRE.

La Joventut Catòlica, volent aportar el seu concurs a aquesta diada, té en projecte l'obertura d'una fira de llibres que serà instal·lada al Centre Social, cooperant així a l’èxit d’aquesla simpàtica festa. Podrà oferir als catòlics terrassencs i d'una manera especial a les joventuts les millors obres de formació religiosa i social i les més selectes de literatura, a preus reduïts.

Els joves encarregats de l'organització, treballen amb activilat per a la realització d'aquest projecte.

BARALLES.

En una taverna de la Plaça de la Creu, de la barriada de Sant Pere, a la una de la matinada del diumenge, Francesc Campoy, de 32 anys, casat, amb domicili al carrer de Salvador Segui, 94, resultà amb lesions d'alguna consideració, en unes baralles que sostingué amb un individu que es trobava al dit establiment.

Els motius de la lluila, foren una violenta discussió i l'excitació alcohòlica que sofríen ambdós subjectes.

L'antagonista del Campoy, en veure caure aquest a terra, ple de sang, de resultes dels cops que li va donar amb un got i una ampolla, es féu escàpol amb tota rapidesa.

El ferit fou traslladat al Centre Mèdic, i assistit de ferides inciso contuses a la regió frontal, de pronòstic reservat. Una volta assistit passà a casa seva.

S'ha cursat denúncia de Ies baralles al Jutjat Municipal.

CRIATURETA LESIONADA.

En el seu domicili, Infant Martí, 17, ahir a dos quarts d'onze del mati sofrí una caiguda, lesionant-se, el nen de 2 anys, Francesc Berenguer.

Fou curat al Dispensari, d'una ferida incisa a la regió superciliar esquerra, conseqüència de la caiguda.

No hay comentarios: