domingo, 6 de octubre de 2019

El Dia, edició dilluns 3 de febrer de 1.936, pàg. 3


NOTA PREGADA DE LA JUNTA DE CREDITORS DEL BANC CATALÀ HIPOTECARI.

La Junta de creditors del Banc Català Hipotecari, es creu en el deure d'assabentar que l'ex-director de la sucursal del citat banc a la nostra ciutat, senyor Francesc Llongueras, marxà el proppassat divendres, dia 31, a les dotze de la nit, acabant definitivament la seva actuació en tot el que es refereix al Banc suspès i fixant la seva residència a Barcelona.

QUALIFICACIÓ D’UNA CAUSA.

Per als dies 12 i 13 dels corrents, està assenyalada davant la Secció quarta de l'Audiència Provincial, la vista de la causa seguida amb motiu del robatori i assassinat del pastor Joaquim Baldó , prop de Viladecavalls.

En aquesta causa, el fiscal demana sis penes de mort.

TENIA FRED I POSAVA LES MANS A LES BUTXAQUES DELS ALTRES.

Ahir al vespre al Bar Orient de la Plaça de l'Estació del Nord, fou sorprès Joan de Déu Manrique, mentre posava les mans en les butxaques dels abrics guardats en un guarda-robes del local.

Detingut que fou, el Joan de Déu ha passat la nit al quarteret, essent denunciat al Jutjat .Municipal per la seva acció.

ES MASSA GRAN PER PERDRE'S.

Des de les 9 del mati del dia d'ahir falta del seu domicili, Francesc Martínez i Martínez de 17 anys d'edat, domiciliat al final del carrer Blasco de Garay, sense que es pugui suposar on pugui haver anat a parar.

El desaparegut gaudia de totes les seves facultats mentals i per tant es creu que el Martínez més que perdre's, sap moll bé allà on ha anat.

DECOMÍS DE BESTIAR.

Decomisos efectuats durant el mes de gener, pel Zelador Municipal, sobre caps de bestiar portats a l'Escorxador Municipal: dues ovelles atacades de caquèxia: una cabra, de tuberculosi; una vedella, també de caquèxia i una ovella, 78 fetus i 399 quilograms d'esporgadures, retirades per no contenir condicions normals.

No hay comentarios: