martes, 4 de abril de 2017

L'Acció, edició dissabte 15 d'abril de 1.933, pàg. 3

TROBALLA DE DESPULLES HUMANES

En la casa núm. 46 del carrer de Ricard Caro, propietat de Miquel Vilarrubí, en obrir un sot en el pati de la mateíxa per tal d'aconduir la claveguera de desguaç, hi han trobat una tomba coberta de lloses romanes, tot molt antìc, que contenia despulles humanes.

Hom espera el parer dels tècnîcs per a poder precisar l'època de la tomba.


CAIGUDA D'UNA GUSPIRA ELECTRICA

Durant Ia forta tempestat que el passat dijous es desencadenà damunt la nostra ciutat de les nou a les deu, una guspira elètrica caigué damunt la casa de teixits Arch i Lloret.


Per sort no ocasionà cap desgràcia personal. Solament tres gentils i joves treballadores de la dita casa, a causa de l'espant que sofriren varen haver d'ésser assistides pel doctor Llorens al Dispensari Mèdic.


CAÇADOR DENUNCIAT

Els guardes jurats de la Societat de Caçadors Egara, ha estat sorprés un dels més significats caçadors amb trampes anomenat Esteve Olivera, el qual ha estat denunciat al Jutjat de primera Instància.


No hay comentarios: