jueves, 8 de febrero de 2018

El Dia, edició dijous 6 de setembre de 1.934, pàg. 2

BARALLES CONJUGALS.

A les dotze de la passada nit, el matrimoni Josep Montfort i Maria Comodos, domiciliats al carrer d'Antoní Pius, 173, sostingueren una disputa que degenerà en baralla en mig d’un fort escàndol.

La muller resultà amb una grossa ferida al cap que li ocasionà el seu espòs amb un bastó. Els seus familiars la guariren de la lesió rebuda.

L’agresor ha estat denunciat.

ABUS DE CONFIANÇA.

Ahir a darrera hora de la tarda, la policia governativa practicà la detenció de Miquel Alemany i Comasolivas. de 25 anys, qui feia poques hores que havia arribat a la nostra ciutat

L'Alemany es trobava reclamat per una denúncia formulada dies enrera per Joaquim Vendrell, acusant el detingut d'haver-li furtat una bicicleta qué li deixà, quan aquell residia en aquesla localitat.

JOVES QUE S'INSOLENTEN AMB UN VIGILANT.

El vigilant nocturn Ramon Agulló, pels volts de les dotze de de la passada nit, procedí a la detenció dels joves Oscar Gomez i Solera i Camil Vilar i Solera, ambdós domiciliats al carrer de Wolta, els quals s'insolentaren amb ell.

L'Agulló fou assistit al Dispensari Mèdic d'algunes contusions que li produïren els joves al·ludits.

L'assumpte ha passat al Jutjat de Primera Instància.


No hay comentarios: