sábado, 24 de febrero de 2018

El Dia, edició divendres 28 de setembre de 1.934, pàg. 2


DE L’ESTAFA AL BANC HISPANO AMERICA :: CONTINUEN LES DILIGENGIES :: DETENCIÓ DE MARC BARBA? :: LLIBERTAT I NOU EMPRESONAMENT DE FIDEL SEGURA :: ALTRES DETALLS I RUMORS SOBRE L'AFER.

Durant el dia d'ahir, la policia govemativa tréballà, activament per a l'aclariment del desfalc comès a la Sucursal del Banc Hispano Americà d'aquesta ciutat pel pressumpte autor, l'apoderat Joan Ferran i Rabassa. També ahir, el Jutjat de Primera Instància local, que instrueix el sumari, treballà activament.

A més de la declaració que el detingut Fidel Segura prestà ahir al mati, foren sotmesos també a interrogatori judicial, per creure's gue puguin portar llum a l’assumpte, dos individus coneguts del Ferran i amb domicili a Terrassa l'un i a Matadepera l'altre.

Es guarda una marcada reserva en donar a conèixer el declarat pels dits individus, ço que fa creure que és d'importància.

A la tarda d'ahir, per ordre del Jutjat fou posat en llibertat el Segura per l'assumpte de l'estafa de taronges del qual donàrem compte en l'edició d'ahir. Poc després el rondí de policia del senyor Sancho, de la capital, es traslladà a la nostra ciutat per a detenir novament l'alliberat. Aquesta detenció s'ha portat a terme a dos quarts d'una de la passada nit. El detingut es troba incomunicat als calabossos de la Comissaria general.

El Segura, ahir poc abans d'ésser interrogat al Jutjat, exclamava que formularia una querella contra la premsa i fins amenaçà de mort un policia.

S'assegura que durant la passada nit la Brigada d'Investigació Criminal ha procedit, a la capital, a la detenció del fugitiu Marc Barba, el qual també com el Segura, es diu que ha ingressat als calabossos de Ia Comissaria General rigorosament incomunicat. La versió no ha estat confirmada oficialment.

Es tenen notícies que ha estat presentat recurs per l'advocat dels fugitius N'Ignasi de Emilio, resident a Barcelona, a la Plaça d'Urquinaona, núm. 5, primer pis. El dit recurs exposa que dintre un termini no molt llarg el Barba i el Ferran tenen el propòsit de presentar-se a la Comissaria General d'Ordre Públic per a respondre dels càrrecs que se'ls imputen.

Com sigui que la policia creu que les famílies dels fugitius ajuden aquests a mantenir-se ocults, ha fet comparèixer a la Comissaria a diversos familiars, per tal de comprovar si vertaderament saben el seu parador actual.

També es troba retingut momentàniament a la Comissaria, el germà del Ferran que pagà al taxista Enric Gabaldà, l'import del viatge que el seu germà li deixà d'abonar al·legant que s'havia deixat el moneder.


No hay comentarios: