lunes, 26 de febrero de 2018

El Dia, edició divendres 5 d’octubre de 1.934, pàg. 2


INAUGURACIO DEL II CURS RADIAT DE PUERICULTURA :: OCTUBRE DE 1934 A JUNY DE 1935.

Organitzat pel Ràdio Club Terrassa tindrà lloc el proper dissabte, dia 6, a les dues de la tarda, Ia inauguració del curs anyal de Puericultura que explica el metge especialista doctor Joan Paulís.

En la primera lliçó, donarà a conèixer el seu parer tècnic, sincer i desapassionat, réspecte al debatut problema de la creació d'una càtedra de Puericultura a la nostra ciutat.

El tema a desenvolupar en aquesta primera lliçó, és el següent:

«L'ensenyament de la Puericultura a les escoles de nenes. La maternitat exigeix una preparació psicològica que cal relligar a l'obra de l'escola primària».

FURT D’UNA RODA D'UN AUTO.

Fou sostreta la roda de recanvi marca «Pirelli» de l'auto propietat del senyor Josep Badiella que aquest havia deixat estacionat al carrer de Manuel Azaña, ran de la Plaça de Zamenhof.

El furt ha estat denunciat a la Comissaria de Policia.

MOSSOS D'ESQUADRA DE PLANTILLA A TERRASSA.

Abans d'ahir, foren destinats de plantilla a la nostra ciutat una secció de sis mossos d'esquadra al comandament del caporal senyor Felip Tro. Els dits guàrdies tenen el quarter en I'edifici on havia estat instal·lada l'antiga Zona militar, o sigui al carrer Major de Sant Pere.


No hay comentarios: