lunes, 12 de febrero de 2018

El Dia, edició dissabte 15 de setembre de 1.934, pàg. 2

BARALLES.

Francesc Gonzalez de 45 anys, natural d'Almeria, i Emeteri Codajo, de 47 anys, ambdós amb domicili en aquesta ciutat, durant la nit sostingueren una baralla al final del carrer de Bartrina prop de la Riera de Les Arenes, com a resultat d'unes paraules insultants que varen proferir excitats pels vapors de l'alcohol.

Els contendents resultaren amb algunes lesions de pronòstic lleu.

LA PEREGRINACIÓ A MONTSERRAT.

El Comitè Executiu del Romiatge a Montserrat, creu convenient advertir que el servei d'autocars anunciat abans d'abir en aquestes planes, no es organitzat pel dit Comitè ni hi té res que veure, contra el que es desprèn del contingut de la nota de referència.

Per tant, els qui pensin utilizar aquest servei, han d’inscriure's a l'agència que l'ha preparat i anunciat i no en el Centre Social ni a les Cases Rectorals.

DENUNCIA.

Pels volts de les 8 de la tarda d'ahir els veïns dels carrers de Miquel Vives i Pau Marsal, es personaren a la Comissaria de Policia, on formularen per escrit una denúncia contra uns individus desconeguts; els quals, fingint-se policies, cometeren alguns robatoris en vàries cases dels carrers esmentats.

La policia practicà diligències per al descobriment dels autors.


No hay comentarios: