viernes, 16 de febrero de 2018

El Dia, edició divendres 21 de setembre de 1.934, pàg. 2

SOCIETAT MULTADA.

El rondi especial de policia, ha denunciat a la Comissaria d'Ordre Públic de la capital, l'entitat Gran Casino d'aquesta ciutat, perquè jugaven a porta tancada ahir a la nit. La dita societat ha estat multada.

EL MAL GENI DELS GATS.

Avui a les deu del matí ha estat curada al Dispensari Mèdic pel doctor de torn, Maria Garcia de 21 anys, domiciliada a l'Avinguda 11 de Setembre, 22, la qual presentava ferides contuses a la cama esquerra, que li ha produït en esgarrapar-la, un gat propietat de la portera de la fàbrica Aymerich i Amat.

S'ha denunciat el fet al Jutjat Municipal. La guàrdia municipal ha recollit l'animal, que ha estat posat en observació al Parc de Desinfecció.

EDICTE

Confeccionat el Padró que ha d' ésser base por a l'exacció dels drets per als serveis de conservació de clavegueres municipals, i vigilància de les particulars, corresponent a l’exercici actual, resta de manifest al públic en el Negociat municipal d' Arbitris, per termini de quinze dies hàbils dintre el qual es podran formular pels propietaris de finques afectades, les reclamacions que en dret creguin justes.

Terrassa, 20 de setembre de 1934.

L'Alcalde, SAMUEL MORERA

EXPULSATS PER INDESITJABLES.

Ahir a la tarda, la guàrdia municipal practicà la detenció dels subjectes, Francesc Weigas, de 31 anys, natural de Portugal i Antoni Weiwer, de 29 anys de nacionalitat sueca, els quals foren traslladats a la Comissaria de Policia. Un cop presa llur flliació, foren expulsats de la nostra ciutat per indesitjables.


No hay comentarios: