domingo, 11 de febrero de 2018

El Dia, edició dimecres 12 de setembre de 1.934, pàg. 2

DENUNCIA.

Es presentà a la Comissaria de Policia, Jeroni Salari, natural i veí de Lleida, i denuncià la seva esposa Maria Romeu, de 19 anys, habitant al carrer d'Infant Martí, 112, la qual després de cridar-lo al dit domicili per a parlar d'assumptes de divorci, li negà l'entrada al mateix.

Com sigui que a conseqüència de la dita negativa succeí un petit incident, la denúncia ha passat, al Jutjat d'instrucció d'aquesta ciutat.

INCAUTACIO DEL PRODUCTE D'UN FURT.

La policia governativa, que verificà, una ronda a la barriada de Can Aurell, descobrí un subjecte sospitós que portava un gros paquet. Èn donar-li el crit d'alto, el dit individu es féu escàpol i abandonà el farcell al·ludit. La policia s'incautà del mateix i comprovà que contenia diverses peces de roba.

Acte seguit practicà una batuda per capturar el fugitiu, cosa que no pogué aconseguir, perquè el perseguit es feu fonedís en les Vinyes situades en aquells entorns.

Hom creu que es tracta d’un profesional del robatori.

NOI QUE FUGI DEL SEU DOMICILI.

S'ha denunciat a la Comisaria de Policia, que el noi de 14 anys, Salvador Alcaraz, habitant a la Gran Via, 23, havia fugit del seu domicili, la nit del passat diumenge, dia 9.

Segons referències, el fugitiu ha estat vist al poble d'Ullastrell.

La denúncia ha estat formulada per la mare del noi escàpol.

LA COLLITA D’ENGUANY

Es pot assegurar que la collita d'enguany serà força reduïda a causa de les darreres ventades i de l'eixut persistent.

La qualitat, però, serà immillorable.


No hay comentarios: