viernes, 23 de agosto de 2019

BAIX - EMPORDÁ - 11/01/1936, Pàgina 1 de 4


El Pla General de carreteres i camins de Catalunya

En el Pla presentat, es fa també un estudi de la xarxa principal i s'hi ha aconseguit, com es demostra en mapes adients, restabliment de 22 camins generals o grans itineraris que han de permetre el fàcil, ràpid i còmode desplaçament des de tots i cap a tots els recons de Catalunya.

Entre aquests camins generals es destaca la previsió d'unes autovies que s'anomenen «Vies Metropolitanes», d'entre les quals cal fer remarcar, per la seva importància, la de Barcelona a Manresa passant per Sabadell i Terrassa, que ha de permetre, ultra el ràpid tràfic entre aquestes importants poblacions, la possible i ràpida sortida de Barcelona de vers de totes les contrades pirinenques.

No hay comentarios: