miércoles, 21 de agosto de 2019

La Veu de Catalunya, 9 de gener de 1.936, pàg.18


A la sala d’Actes de l’Associació Catalanista tingué lloc el repartiment de gran nombre de joguines i obsequis a tots els nens i nenes que concorregueren a l’acte.

En nombre de sis-cents, aproximadament, foren els infants que varen ésser obsequiats amb una barra de torrons, una peça de vestir i una joguina, que els eren lliurades pels generosos Reis de l’Orient.

Igualment foren lliurades bon nombre de peces de vestir a dones necessitades de la ciutat.

Aquest acte fou organitzat per la Secció Femenina de l’Associació Catalanista; foren costejats, els obsequis oferts, amb el benefici obtingut amb la representació de l’obra «Miss Terry» al Teatre Principal, celebrada fa uns dies i que fou organitzada per la susdita secció.

El moviment de la Biblioteca del Casino del Comerç, ha estat com segueix: des del 20 de novembre al 19 de desembre proppassats: Literatura, 42; Història i Geografia, 7; Ciències aplicades, 4; Ciències pures, 2; i obres generals, 2 Total 57 obres sol·licitades.

Sala de lectura: Obres consultades, 351.

En el Saló d’Exposicions d’Amics de les Arts, l’artista terrassenc Isidre Òdena, presenta una quarantena d’obres, la majoria de les quals pertanyen al Castell de l’Empordà, La Bisbal, Valpellac i altres bells indrets.

L’Associació de Pessebristes de Terrassa, ha fet públic el següent fall del Concurs de Pessebres d’enguany:

Particulars: primer premi: Jaume Torres, carrer Prim, 55; segon: Florenci Julià, Mina 4; tercer: Germans Llamas, Església, 13 segon; quart: Anna Trenchs, Major, 33; cinquè: Germans Serra Pasqual, Sant Gaietà, 14; sisè: Maria Carme Ferreira, Salmerón, 40; setè: Germans Ferreri, Sant Leopold, 11; vuitè: Germans Gibert, Pare Font, núm, 43.

Entitats: primer premi: Asil Busquets; segon: Patronat Parroquial Sagrada Família (Can Aurell); tercer: Casal Escola (Joventut Catòlica), carrer de Colom; quart: Catecisme Parroquial Teresià (A. G. Darderes).

Infantils: primer premi: Joan Carrera, Baldric, 31; segon : Martí Bobaré, Baldric 103; tercer: Germans Armengol Mitjans, Sant Domènec, 29; quart: Germans Miró, Infant Martí, 112.

En la impossibilitat de classificar amb tota justesa la resta dels pessebres inscrits, el Jurat s’absté de fer-ho i s’atorguen per sorteig els restants premis.

El Jurat deixa al marge de la classificació el Pessebre del Casal Catequístic (Galileu 15 pis), per haver intervingut en la construcció un dels seus components.

No hay comentarios: