martes, 20 de agosto de 2019

El Dia, edició dijous 9 de gener de 1.936, pàg. 2


ACCIDENT.

Ahir, prop del migdia, ocorregué un petit accident del qual fou víctima un ciclista.

Baixant aquest amb relativa velocitat, darrera mateix d'un gros camió que l'impedia veure el que passava al davant, per la Rambla d' Egara en arribar prop de la Plaça Clavé, el camió per evitar l'atropellament d'una criatura que traspassava la via pública, frenà sobtadament, parant gairebé a l'acte.

El ciclista, el qual s'anomena Pere Bonet Pla de 19 anys, domiciliat a Watt, 85, no preveié la maniobra i sorprès per la mateixa, topà contra la part posterior del vehicle causant-se una ferida incisa contusa a la regió occipital.

Transportat al Centre Mèdic una vegada assistit convenientment pogué retornar el Benet al seu domicili.

No es coneixen els detalls dels ocupants del camió ni d'aquest que en un principi es digué si era el número 55.408 de la matricula de Barcelona, cosa que no s’ha confirmat.

PRO COMERÇ DE TERRASSA.

Del president de la Unió Comercia! i Industrial: senyor Mateu Turu hem rebut una molt amable salutació bo i trametent-nos l'acord adoptat pel Consell Directiu d'aquella entitat en el sentit d'expressar el seu reconeixement al nostre diari pels articles publicats darrerament en defensa del comerç local.

Ni cal dir que corresponem amb gust a la salutació com agraïm també les moltes frases d’estímul que pel mateix motiu hem rebut aquests dies.

No hay comentarios: