martes, 20 de agosto de 2019

La Veu de Catalunya, 9 de gener de 1.936, pàg.3


Els obrers vaguistes de Terrassa es reuneixen i no accepten les bases aprovades a la Conselleria de Treball.

L’ACABAMENT DE L’ASSEMBLEA DE DIMARTS.

Fins a tres quarts de set del vespre durà l’assemblea dels obrers del gènere de punt, celebrada al Cinema Doré, de Terrassa, la qual fou començada a dos quarts de cinc de la tarda.

El nombrós públic que emplenava el local seguí amb fort interès el seu desenrotllament, que principià amb la lectura del complement de bases que havien estat aprovades pels obrers en l’assemblea anterior, i foren signades el mateix matí a la Conselleria de Treball pels representants d’aquesta, dels patrons i dels obrers.

La qüestió que fou més àmpliament discutit és la que fa referència al problema dels ajudants i muntadors.

La proposició oferta a aquest per la solució del conflicte, fou considerada inacceptable i conseqüentment havia de decidir-se la posició a seguir.

Cal no oblidar que l’acceptació de les bases referents a la regularització de preus dels teixidors conté una clàusula final que diu que, solucionada aquesta qüestió, els obrers han de tornar al treball aquest matí.

Continuar la vaga representava, amb seguretat, rebre la seva declaració d’il·legalitat, amb la consegüent clausura del sindicat i altres obstacles que no menarien enlloc.

Per contra, anant avui al matí al treball i presentant ofici de vaga per dilluns que ve, representava continuar mantenint-la en la legalitat.

Prop d’una hora discutí l’assemblea, amb continues intervencions d’obrers i representants del comitè, la decisió de prendre.

La por que dilluns vinent declaressin igualment il·legal la vaga, feia expressar-se a alguns en el sentit de continuar la que es feia, i que en sortís el que volgués.

Parlà un representant dels ajudants i muntadors, i digué que el més convenient era reintegrar-se al treball i presentar nou ofici de vaga. El Comitè redactarà un manifest que serà repartit entre el públic, exposant els motius que impulsen els ajudants i muntadors a declarar novament la vaga total del ram el dilluns. Creu que tot el ram secundarà aquesta actitud, ajudant-los de la mateixa manera que ells han ajudat els teixidors.

Finalment, es acceptada aquesta proposició unànimement; l’assemblea promet que dimarts tothom es reintegrarà al treball i que dilluns que ve l’atur en el ram del gènere de punt, serà novament complet, fins al solució de la qüestió dels ajudants i muntadors; per tant, és presentat ofici de vaga, per a l’esmentat dia.

ELS OBRERS, DE MOMENT ES REINTEGREN AL TREBALL.

Complimentant l’acord pres a l’assemblea de dilluns, ahir els obrers es van reintegrar al treball.

S’ha dit que en algunes cases no s’havia treballat i s’ha fantasiejat un xic, com sempre passa.

El que ha passat és que en algunes fàbriques no s’ha pogut començar treball de bon matí, perquè es trobaven mancades de diverses matèries primes, o no tenien el material amb prou bones condicions per a començar immediatament.

Malgrat aquesta dificultat, que a la tarda s’ha arranjat gaire totalment, pot dir-se doncs, que el reingrés al treball s’ha fet amb tota normalitat i sense el mínim incident.

A l’hora d’entrada i sortida de treballadors a les fàbriques, s’ha notat en general una major animació pels carrers.

Es de suposar que, complimentant l’acord pres ahir per l’assemblea, el Sindicat haurà presentat el corresponent anunci de vaga per al propvinent dilluns.


No hay comentarios: