viernes, 2 de agosto de 2019

El Dia, Edició dimars 31 de decembre de 1.935, pàg. 2


INAUGURACIO DEL PAVELLO ANTlTUBERCULOS

Tal com hem, anunciat aquests dies, demà serà inaugurat oficialment el Pavelló Antituberculós construït al pati de l'Hospital-Casa de Caritat de Sant Llàtzer.

L'acte tindrà lloc a dos quarts de dotze del mati, amb assistència de les autoritats.

DONATIU AL PAVELLO ANTITUBERCULOS.

EI director de la Caixa d'Estalvis d'aquesta ciutat, ha fet lliurament al Patronat del Pavelló Antituberculós de Terrassa de la quantital de 25.000 pessetes que a tal fi rebé de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Barcelona amb motiu de l'establiment de la seva sucursal a la nostra ciutat.

Les Juntes del Patronat i de la Caixa d'Estalvis ens preguen que en donar la noticia fem públic llur agraiment per l'acte humanitari i altruista de la Caixa de Pensions, al que, com a terrassencs, hem d'ajuntar el nostre.

PER INFRINGIR LES LLEIS DEL JOC

Han estat denunciats al Jutjat d'Instrucció, els bars "Ca l’Estallador", "Orient" i "Aurora" i també els dos que estan situats al lloc dit les "Quatre carreteres" al final del carrer de Topete, per infringir les ordres municipals referents al joc.

Els tres primers, foren sorpresos jugant a la "senyora"' i els altres dos fenl el "Quinto" jocs, com se sap, prohibits per l'autoritat, ja que també per aquest últim acabà diumenge el règim de tolerància d'aquestes festes.

EI conflicte del gènere de punt

Ahir a la nit, en el locai de la societat "Els Amics" tingué lloc la le reuniò que celebraren ajudants i muntadors afectats pel conflicte.

En la mateixa s'acordà que havia de continuar-se la vaga fins i tant no estiguin solucionades les seves peticions.

El comitè de vaga ha decidit suspendre l’assemblea que hi havia anunciada per avui a la tarda al cinema Doré, ajornant-la fins a nova ordre.

Han continuat les gestions i visites en el dia d'avui i per tant els rumors que ahir corrien referents a l’arranjament definitiu del conflicte, no es poden confirmar, doncs l’assumptr està encara en vies de solució, com es pot comprovar.

No hay comentarios: