jueves, 8 de agosto de 2019

El Dia, edició divendres 3 de gener de 1.936, pàg. 2


SERVEIS PRESTATS PER LA GUARDIA MUNICIPAL, L'ANY 1935.

Denúncies per infracció de les ordenances municipals, 1.528; detinguts per embriaguesa, 28; gossos recollits, 53; permisos per a festeigs, 692; vigilància amb motiu d' incendis, 9; comunicacions de la Jefatura a les autoritats, 257; informes de la Jefatura a les autoritats, 73 i socors a transeünts, 911.

Denúncies al Jutjat: Per mals tractes, 17; furt, 18; baralles, 8; danys, 22; robatori, 5; lesions, 70; insult, 5; escàndol, 5; estafa, 2; temptativa robatori, 1; resistència, 1; pastoreig al·lusiu, 1; detinguts per furt, 2 i ocupació de gossos, 9.

Total, 3.717 serveis prestats.

LA CAVALCADA DELS REIS D'ORIENT.

La Banda Municipal i la Banda de Cornetes i Tambors de la Creu Roja local, acompanyaran la sumptuosa cavalcada dels Reis que sortirà del Centre Social, el proper diumenge, a les 5 de la tarda, per recórrer els nostres carrers.

En aquest dia, el Centre Social ha suspès la tan tradicional representació d’ “Els Pastorets" amb l'Adoració dels Reis, per a donar més relleu al gran festival que tindrà lloc el proper dilluns, a los 5 de la tarda, en cl Teatre Principal.

POT VISITAR-SE EL PAVELLÓ ANTITUBERCULÓS.

Durant tot el dia de demà podrà visitar-se el Pavelló Antituberculós instal·lat al pati de l’Hospital situat al carrer de la Riba.

Les dependències de l'edifici restaran obertes als visitants fins el pròxim diumenge.

A partir del vinent dilluns, seran instal·lats al Pavelló tots els malalts que hagin estat prèviament acceptats.


No hay comentarios: