martes, 27 de agosto de 2019

Diari de Girona de avisos i noticies, 13 de gener de 1936, pàg 2


Les gestions del senyor Escalas i Vallès a Madrid

Ahir retornaren de Madrid el President de la Generalitat senyor Escales i el Conseller d'Obres Publiques senyor Vallès i Pujals.

Fent-se ressò dels legítims desigs de la Unió de Sindicats Agrícoles de Catalunya i dels agricultors del Prat de! Llobregat, es va interessar prop del Ministeri d'Indústria i Comerç, perquè en les negociacions del tractat amb Alemanya i en matèria de contingents amb el mateix país, siguin tinguts degudament en compte els importants interessos que representen aquells elements de tant relleu i qualitat en l'economia agrària de Catalunya.

I finalment encara ha gestionat el senyor Escales una pila d'afers d’interès local de diversos pobles de Catalunya, no essent els menys importants els de que s'activin els tràmits de la causa seguida contra Regidors de l'Ajuntament de Barcelona, per tal que pugui dictar-se !a resolució. que procedeixi en justícia, i també perquè siguin en el possible ateses les aspiracions de les dones familiars d'encartats per fets del 6 d'octubre, a fi d'aconseguir que puguin romandre a la presó de Terrassa, en comptes d'ésser traslladats a penals llunyans.

No hay comentarios: