sábado, 10 de agosto de 2019

La Veu de Catalunya, 4 de gener de 1.936, pàg.18


La vaga del gènere de punt, continua en un estat d’encallament ben llastimós.

Probablement en la pròxima assemblea dels obrers, esposarà el Comitè de Vaga els punts de proximitat que existeixen, després d’aquestes últimes gestions, per tal que l’Assemblea decideixi el concepte que li mereixin.

Ha aparegut un volum titulat «Cavalcada», degut a la ploma de l’escriptor compatrici Valentí Alavedra.

En la darrera sessió del Ple de l’Ajuntament fou aprovat també un dictamen proposat la reorganització de l’Escola Municipal de Música i la seva ampliació en allò que calgui, per tal d’aplegar-hi el contingent d’alumnes de l’actual Conservatori. Que per la Comissió de Cultura s’estudiï un nou reglament i s’obri un concurs per a la provisió de sis places de professors de l’Escola Municipal de Música, al qual efecte la mateixa Comissió de Cultura confeccionarà les Bases i Condicions necessàries dintre un termini no superior a dos mesos.

No hay comentarios: