miércoles, 14 de agosto de 2019

La Veu de Catalunya, 7 de gener de 1.936, pàg.3


La Banda Municipal i la Banda de Cornetes i Tambors de la Creu Roja local acompanyaren la cavalcada dels Reis, que sortí del Centre Social, diumenge, a les cinc de la tarda, per recórrer els carrers.

En aquest dia, el Centre Social suspengué la tan tradicional representació d’ «Els Pastorets» amb l’adoració dels Reis, per donar més relleu al gran festival que tingué lloc ahir, dilluns, a les cinc de la tarda, al Teatre Principal.

Organitzada pel Casal Popular de la barriada de Sant Pere sortí també una cavalcada dels Reis, que recorregué diversos carrers que integren la seva demarcació parroquial.

Al Jutjat d’Instrucció es reberen dues denúncies contra locals en els quals s’han infringit les lleis del joc.

Segons aquestes denúncies, la matinada de «quinto» al «Red Room» i moments més tard comprovà que al Cafè Colom es jugava a la «senyora».

En ambdós llocs s’incautaren de les pessetes trobades damunt la taula.

Ha estat clausurada la interessantíssima exposició de paisatges que presentà el degà dels nostres artistes, el mestre Joaquim Vancells, a la Sala d’exposicions d’Amics de les Arts.

Des de primers d’any, la Companyia del Nord, ha rebut l’import dels bitllets i abonaments de Terrassa a Barcelona.

Ja era hora que la Direcció de la Companyia s’adonés de la desproporció que existia entre l’import que es cobrava als terrassencs i altres viatgers de poblacions de la mateixa línia. Molt haurà influït, de segur, en aquesta reducció de preus, la minva te clients terrassencs que els trens del Nord acusaven d’un temps ençà.

No hay comentarios: