martes, 6 de agosto de 2019

La Veu de Catalunya, 1 de gener de 1.936, pàg.22


La cavalcada dels Reis d’Orient, sortirà enguany a dos quarts de cinc de la tarda de la vigília de la diada, o sigui diumenge, del Centre Social.

A la sala de sessions de l’Ajuntament, tingué lloc la renovació de diversos càrrecs de la Junta directiva de l’Associació d’Empleats Municipals.

Feta l’elecció, resultaren elegits els senyors següents:

President, Fèlix Aparici; secretari, Josep Cases-Bell; vicesecretari, Andreu Carbonell; tresorer, Lluis Martí, i com a vocals resultaren elegits els senyors Ferreira, Tost i Mas, aquest darrer representant del Municipi de Rubí.

L’Hospital- Casa de Caritat ens prega d’agrair el generós oferiment d’un modelista, el qual ha lliurat 25 pessetes a l’esmentada institució benèfica.

El dia de Nadal fou oberta una interesantíssima exposició de pintures del apreciat artista Joaquim Vancells.

Alguns milers de persones desfilaren per la Sala d’Exposicions d’ «Amics de les Arts».

Aquesta exposició romandrà oberta fins el 4 de gener.

A la sala d’actes d’ «Amics de les Arts», la novella «Agrupació Fotogràfica de Terrassa», presenta la seva primera exposició a base d’obres dels seus associats.

Més d’un centenar de fotografies emplenen les parets de l’àmplia sala, a la qual figura un nombre considerable de produccions ben reeixides.

Pel senyor Lluís Roca, ha estat sol·licitada la mà de la bella i distingida senyoreta Àngela García.


No hay comentarios: