miércoles, 12 de junio de 2019

El Dia, Edició dijous 14 de novembre de 1.935, pàg. 2


UN MALFACTOR QUE NO POT ESSER DETINGUT PER MANCA DE TESTIMONIS.

A la Comissaria de Policia se’ns ha pregat de donar coneixement del següent fet.

De temps que aquesta Comissaria s'ha assabentat d'un seguit de furts practicats per un jove de 17 anys, anomenat Miquel Eurós i Navarro i ha aconseguit assabentar-se del valor de tots els seus robatoris que són en nombre de cinc.

Fa ja dies, robà en primer terme un rellotge "Cima" d'home a Josepa Ferrés i Vallos que viu al carrer de Claris, 45; més tard s'apoderà d'un altre rellotge, el propietari del qual s'ignosà i que es guarda a aquesta Comissaria a petició de qui el reclami; per ço que no mencionem la seva marca a fi que el seu propietari pugui comprovar-ho.

El tercer robatori, nou quilos de plom, el vengué al drapaire Josep Rovira Pintor, habitant al carrer de Ramon Llull, 42. A aquest mateix drapaire cometé el quart furt, un sac de draps vells que vengué a un altre drapaire, Joan Casajuana, del carrer de Passatge número 16. Finalment, robà un altre rellotge d'home marca "La villa de Paris" el propietari del qual es Agustí Subiral Sillué, del Carrer Pi i Margall, 61.

El rellotge que es desconeix el seu propietari, el vengué per dotze pessetes al paleta Josep Jardí Faneca, que viu al carrer Blasco de Garay, 134. Tant en aquesta operació com en la venda dels draps vells, fou ajudat per un altre noi de catorze anys, Joan Altirriba Grau, habitant al carrer de Marconi, 61.

La Comissaria de Policia té interès a propagar aquest assumple perquè es dóna el cos que, coneixent els fets, no es pot detenir al malfactor tota vegada que el seu propi pare, Joan Eurós Reyes, l'en-cobreix i procura tapar les malifetes del seu fill arribant àdhuc a amenaçar a les persones que han intentat denunciar-lo.

INGRESSATS A LA PRESO LOCAL.

Han ingressat a la presó d'aquesta ciutat Joan Alfonso Monzó i Ramon Ribes Capdevila, detinguts fa uns dies a València per creure-se'ls complicats en l'afer de l'atracament d'uns cobradors de la "Societat Anònima de Pentinatge i Filatura de Llana", fet ocorregut ja fa un temps a la nostra ciutat.

No hay comentarios: