martes, 18 de junio de 2019

L’Acció, edició dissabte 23 de novembre de 1935, pàg. 2


LES CINC CONVERSES DE JOAN ALAVEDRA SOBRE «LA MÚSICA EN L'HISTÒRIA DE LA CULTURA» AL «CONSERVATORI DE MÚSICA».

Ha desvetllat una gran expectació en els medis intel·lectual i musical terrassencs l'anunci del cicle de converses que el prestigiós publicista, bon amic nostre, Joan Alavedra ha de donar al Conservatori de Música, els dies 29 de novembre i 3, 6, 10 i 13 de desembre propers.

Seguint la tradició cultural del Conservatori, el seu Consell Directiu ha volgut que el curs d'enguany fos encapçalat d'una manera adient, i per aquest motiu ha cercat la col·laboració d'un dels valors més destacats de la intel·lectualitat catalana d'avui. Joan Alavedra, que pel micròfon de «Radio Barcelona» ha popularitzat les seves àgils i suggestives notes sobre «Et fet del dia», donarà a conèixer en aquestes cinc sessions, les figures de cinc músics rellevants analitzades, més que des del caire tècnic, des del punt literari, d'humanitat; presentant en el moment cultural de llavors l’influencia que els músics hi tingueren.

Les converses, per tal de situar-les musicalment, seran il·lustrades per destacats elements del Conservatori.

La inscripció a les cinc converses val tres pessetes, i pot fer-se a l'estatge del Conservatori, tots els dies de dos quarts de vuit a un quart de nou del vespre, i a la Casa Farràs, Les converses se celebraran els dies anunciats, a dos quarts de vuit del vespre.

RECAPTACIÓ DE CONTRIBUCIONS.

Es recorda novament que la contribució territorial, corresponent al quart  trimestre d'enguany, està oberta al públic, pel cobrament de la mateixa, i en període voluntari, a les oficines de recaptació del carrer Puignovell,13.

NOU NEGOCI DE SERRADOR.

Del compatrici senyor Josep Amat hem rebut un atent comunicat, assabentant-nos que ha establert en aquesta ciutat, carrer de Rafel de Casanova, número 30, una serradora mecànica amb seccions pròpies per a la construcció de caixes d'embalatge, bigateria,  llates i derivats.

Ens diu també que l’operari En Ramon Garcia ha estat encarregat de la direcció de les esmentades seccions, treball que coneix a la perfecció, per haver-hi dedicat sempre les seves activitats.

Bones prosperitats.

No hay comentarios: