viernes, 14 de junio de 2019

El Dia, Edició dimars 19 de novembre de 1.935, pàg. 2


L’EXIT D’AQUESTA FIRA

El contingent de persones que durant el dia d’ahir afluí a la Fira, va ésser realment enorme. Com de costum, les hores de major aglomeració foren al vespre, a la sortida del treball i també després de sopar, fins a les 11 hi hagué una bona animació.

La impressió general es que aquesta Fira de tardor es una de les més remarcables d’uns quants anys ençà, havent-se registrat en conjunt una venda animadíssima. Segons els nostres informes, el diumenge al vespre s’havia ja observat prop d’un cinquanta per cent més de transaccions que en igual dia de la Fira anterior.

Es, també, dels anys que les atraccions s'han vist més afavorides pel públic.

Avui ha continuat animada a les mateixes hores del migdia i de cap al tard, essent com és l’últim dia de la tradicional i popular manifestació.

Val a dir que el temps ha fet bondat tots aquests diez, una cosa gairebé desacostumada.

EL QUE DIU EL SENYOR CADAFALCH :: UNA MULTA :: CONTRA LA PORNOGRAFIA :: UNA PETICIÓ.

Aquest migdia l'alcalde accidental senyor Cadafalch, ha manifestat que havia estat aplicada una multa de 200 ptes. a un Centre local, per haver-se comprovat que en la dita societat es jugava al "Poker", joc reconegut com a prohibit, a les 2.30 de la matinada del diumenge proppassat, hora que excedia de la reglamentària.

Ha dit també que ahir s'ordenà la recollida d'unes revistes, que venia un ambulant davant de l'Escola Industrial, per considerar-les pornogràfiques i que probablement en aquest sentit, es prendrien algunes mesures envers les llibreries de la localitat que fan exhibició d'aital classe de literatura.

Ha acabat, assabentant que la passada setmana rebé una comissió de pagesos i propietaris rurals d’aquests contorns els quals es manifestaren molt satisfets dels treballs de les dues parelles de Moços de l'Esquadra que vigilen les seves propietats. A la vegada, demanaren al senyor Cadafalch gestionés prop del senyor Jover Nunell, a fi de procurar obtener una nova parella d’aquests guàrdies per ajudar als que actualmente actúen, cosa que, l’alcalde déu en una de les seves visites a la capital, la setmana pasada.

No hay comentarios: