lunes, 3 de junio de 2019

L’Acció, edició dilluns 4 de novembre de 1935, pàg. 2


IMPORTANT DONATIU DE LA CAIXA D’ESTALVIS A LA BIBLIOTECA SOLER I PALET.

El Patronal de la Biblioteca-Museu Municipal .Soler i Palet ens confirma que, amb motiu de la Diada de l'Estalvi, !a Junta de Govern de la Caixa d'Estalvis, de la nostra ciutat ha tingut et lloable encert de destinar la quantitat de mil pessetes a la susdita Biblioteca, qual quantitat s'invertirà en l’adquisició d'un important iot de llibres, i així, gràcies a la desinteressada aportació de la Caixa d'Estalvis, un bon estol de ciutadans podran satisfer els seus constants anhels de cultura.

OPERAT AMB BONA RESULTANCIA.

A la clínica Plató de la capital ha estat intervingut quirúrgica amb molt bon resultat, el conciutadà senyor Francesc Alfonso, el popular i intel·ligent empresari del Teatre Principal.

L'amic Alfonso, que sap com el considerem i distingim en aquesta redacció, pot tenir la certesa que és amb tot et cor que desitgem el seu total restabliment.

ADVENIMENT D'UN FILLET.

En un clínica particular de Barcelona ha deslliurat feliçment un robust nen, la senyora Na Francesca Armengol, esposa del compatrici Jaume Comelles, acreditat contractista d'obres i empresari del Cinema La Rambla.

Al nadó li ha estat imposat el nom de Jaume.

Expressem als venturosos pares la nostra enhorabona.

EL XXV ANIVERSARI DEL CENTRE EXCURSIONISTA.

EI proper dimecres, a les deu de la vetlla, es celebrarà el primer acte de les festes commemoratives de les noces d'argent de I ‘entitat degana de l’excursionisme terrassenc.

Hi ha un veritable entusiasme entre els socis per a assistir a aquestes festes, les quals revestiran una gran solemnitat.

El programa consistirà amb la inauguració d'una exposició de fotografies de «Terrassa retrospectiva» la qual anirà a càrrec del vocal d'Arqueologia, Història i Art En Baltasar Ragón, recopilador expert en aquesta matèria

La societat coral Joventut Terrassenca, desgranarà un enfilall de cançons quin programa publicarem demà.

No hay comentarios: