domingo, 9 de junio de 2019

L’Acció, edició dimarts 12 de novembre de 1935, pàg. 2


PER LA FORMACIÓ D'UN CLUB DE JAZZ.

Llegint que una colla d'amants de la música sincopada, es proposa constituir a la nostra ciutat un club de Jazz Hot, a semblança del que existeix a Barcelona i algunes altres poblacions catalanes.

LA COMPANYIA DE LA XIRGU ACTUARÀ AL TEATRE ALEGRIA.

Per I ‘anunci que hem publicat ahir i dissabte, ja hauran pogut veure els lectors que a desgrat del que hom ha llegit aquests dies últims a la premsa barcelonina, la companyia de l'eximia Margarida Xirgu actuarà en aquell teatre el pròxim  dissabte, dia 16, a la nit, tal com s'ha vingut anunciant i posarà en escena la comèdia de Lope de Vega, adaptada per Rivas Cheriff, «Fuenteovejuna».

Ha començat la venda de localitats i per la demanadissa que s'observa és segur que aital representació constituirà una gran concentració d'amants del Teatre.

JOCS D’INFANT PERILLOSOS.

A un quart de vuit del vespre d'ahir, de resultes d'un cop de pedra que li donà un company, tingué d’ésser curat al Dispensari Mèdic, el vailet de 5 anys, Zacaries Hernando, domiciliat al carrer Balmes, 40.

L ' esmentat vailet presentava una ferida de consideració al front i alguna contusió a la cara.

AVIS ALS IMPORTADORS.

La Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'aquesta ciutat fa públic per tal de que arribi al coneixement dels seus electors que figuren inscrits en el Registre Oficial de Importadors amb anterioritat al 31 de octubre darrer que si els interessa continuar en la seva activitat importadora deuen dirigir la corresponent instància a la Direcció General de Comerç i Política Aranzelària expressant dit propòsit, i d'acord amb el model que se'ls facilitarà a la Secretaria de la Cambra, (Raval, 13).

DE L'EXPOSICIÓ DE TERRASSA RETROSPECTIVA.

Com tots els dimarts i divendres, continua avui oberta la interessant exposició retrospectiva de fotografies de Terrassa, al local del Centre Excursionista, a càrrec del consoci senyor Baltasar Ragón, vocal de la Secció d'Arqueologia, Història i Art.

Per al proper divendres, i dintre el cicle de conferencies del XXV Aniversari, parlarà de «les darreres investigacions sobre les Esglésies Visigòtiques de Terrassa», l'eminent arqueòleg, restaurador de les referides Esglésies de Sant Pere, senyor Puig i Cadafalch.

No hay comentarios: