miércoles, 19 de junio de 2019

La Veu de Catalunya, edició del 24 de novembre de 1.935, pàg. 4


SETMANA D’ACCIÓ CATÓLICA A TERRASSA.

Com a preparació a les solemnes festes amb que es vol celebrar el dia primer de desembre a la Parròquia del Sant Esperit, de Terrassa, la benedicció de la bandera de la seva Joventut d’Acció Catòlica, ha estat organitzada una setmana de conferències, a càrrec del Reverend doctor Francesc Alert, vici-consiliari general de l’Acció Catòlica Diocesana, i el Reverend doctor Pere Bres, consiliari de la Unió Diocesana de la Joventut Masculina d’Acció Catòlica.

No hay comentarios: