lunes, 10 de junio de 2019

La Veu de Catalunya, edició del 12 de novembre de 1.935, pàg. 12


A l’Associació Catalanista de Terrassa

HOMENATGE A LA SECCIÓ FEMENINA.

Tal com havia estat anunciat, ahir diumenge va tenir lloc a l’Associació Catalanista de Terrassa, entitat adherida a la disciplina de Lliga Catalana, la festa d’homenatge que la Joventut dedicava a la seva Secció Femenina, la qual va assolir un gran èxit.

A dos quarts de dotze fou celebrada una missa a l’església de Sant Pere, a la qual assistiren, ultra un gran nombre de fidels, els elements de la Joventut i Secció Escolar amb llur bandera.

A dos quarts d’una, a l’estatge de l’Associació, fou servit un vermut. Amb aquest motiu es pronunciaren diversos parlaments. En primer lloc parlà el senyor Francesc de P. Junyent i Badrinas, membre de la Joventut de Terrassa i conseller de la Federació de Joventuts de Lliga Catalana. En nom de la joventut oferí l’acte a la Secció Femenina, i va dir que, parlant en representació de la Federació de Joventuts del Partit, s’hi adheria.

A continuació parlà la senyora Paulina Pi de la Serra de Secció Femenina de Terrassa, i en nom d’aquesta va agrair l’homenatge. Glossà l’actuació dels joves i les dones per ésser tots ells nous en la lluita política a la qual porten la força de llur espiritualitat i de llur entusiasme inexhaurible.

Acabà l’acte amb un parlament del diputat a les Corts de la República, senyor Vicenç Solé de Sojo, el qual analitzà la situació política creada a Catalunya i a Espanya, i posà de relleu la necessitat d’una col·laboració intensa de les noves generacions en l’activitat política. Féu una crida a les joventuts de totes les categories socials, als obrers i als estudiants, als quals ─digué─ ha d’unir un desig comú de servir a la pàtria, la qual arribarà, ben segur, a satisfer les seves aspiracions més nobles i a assolir els seus destins més elevats.

Després fou celebrada una ballada de sardanes, i a la tarda al mateix local de l’Associació Catalanista, hi hagué ball de societat.


No hay comentarios: