martes, 4 de junio de 2019

La Veu de Catalunya, edició del 5 de novembre de 1.935, pàg. 6


La Secció d’Aspirants de la Joventut d’Acció Catòlica ha celebrat un Concurs de Dibuixos i Pintures reservat als petits associats.

Les obres presentades, entre les quals n’hi ha de ben notables, tenint en compte l’edat dels autors, tots ells infants, són esposades en el local de l’esmentada entitat, on romandran fins el propvinent diumenge.

Ha tornat de València, on representant aquesta diòcesi, va prendre part en les deliberacions de la VI Assemblea de Joventuts d’Acció Catòlica, el senyor Jaume Amat i Badrinas, directiu del Centre local.

Ha tornat del seu llarg viatge als Balcans i terres d’Orient, com a delegat del Govern de la República, el nostre benvolgut amic, vici-secretari de la Cambra Oficial de Comerç i de la Indústria, senyor Ferran Canyameres.

Eulàlia Prim i Calaf, de 20 anys, casada, amb domicili a la Rambla d’Egara, 19, rebé assistència facultativa al Dispensari Mèdic per un atac d’histerisme que li sobrevingué en ésser traslladada a la Comandància en caràcter de detinguda.

La detenció fou practicada per la guàrdia municipal quan l’Eulàlia en companyia de dues noies menors d’edat, anaven a pujar dintre un cotxe.

Segons les gestions efectuades pels agents de la Comissaria de Policia, es troba complicada en un delicte de corrupció, per la qual cosa la Prim i dues noies més han estat posades a disposició del Jutjat.

No hay comentarios: