viernes, 7 de junio de 2019

L’Acció, edició dissabte 9 de novembre de 1935, pàg. 2


LA SUPRESSIÓ DE TRENS DE LA LINIA DEL NORD.

A Sabadell, per part de les autoritats gestores i Gremi de fabricants, han estat cursats telegrames de protesta per l'arbitrària supressió del tren de les dues de la matinada i d'altres, feta per aquesta companyia. Demanen alhora la seva reposició.

A Terrassa, pas que ho sapiguem, encara cap element oficial ha intentat de moure's, I això que si fa o no fa, igual afecta ací la suspensió que a la veïna ciutat.

L'ALCALDE ACCIDENTAL TAMBÉ VA A BARCELONA.

Per tal de gestionar diversos afers municipals, aquest matí, l'alcalde accidental gestor, senyor Cadafalch s'ha traslladat a Barcelona.

EL SORTEIG DEL CUPÓ DELS CECS.

En el sorteig del cupó dels cecs efectuat ahir a Barcelona, sortí premiat el número 814.

ALS EXPORTADORS A L’URUGUAI.

La Cambra Oficial de Comerç i Industria d'aquesta ciutat fa públic per tal que arribi a coneixement dels exportadors a l’Uruguai a Montevideo, precisa que la justificació dels dits crèdits es faci davant l'esmentat Banc estranger.

A més, convé que els exportadors espanyols remetin  a dit Banc els justificants esmentats el més prompte possible, car els reemborsaments es faran per rigorós torn d’entrada de documents a l’esmentat Establiment de Crèdit.

UN PREC ATÉS.

Accedint a una petició que ha estat feta al conseller gestor de Sanitat senyor Vellsolá, per part d'un grup de veïns del carrer Francesc Macià, han estat donades les ordres per tal que el vehicle de les escombraries passi per aquell carrer a un quart de vuit del matí, i no a les cinc, com fins ara ho feia, doncs d'aquesta manera seran recollides totes les escombraries, evitant-se així que aquestes siguin llençades a l'acumulament del torrent de Vallparadís.

No hay comentarios: