viernes, 21 de junio de 2019

L’Acció, edició dilluns 25 de novembre de 1935, pàg. 3


EL SINDICAT DEL GÈNERE DE PUNT HA PRESENTAT OFICI DE VAGA.

El passat dissabte a la nit tingué lloc al Cinema Catalunya, l'assemblea dels obrers del gènere de punt de la nostra ciutat

Aquesta resultà en extrem interessantíssima, en allò que afecta als interessos del ram, car en la mateixa havia d'acordar s'hi si el gènere de punt de la localitat havia d'anar a un conflicte.

Es discutiren llargament les diverses bases a presentar, desprès de tenir en compte que les hostilitats ja han estat trencades en allò que es refereixen a la regularització.

La discussió es conclogué entre els assembleistes, en allò que es refereix a les quantitats que hauran de cobrar d'ara endavant els muntadors i ajudants, i desprès de llarg debat, el qual durà fins a les cinc de la matinada del diumenge, s'acordà que una comissió integrada per assembleistes, juntament amb la Junta del Sindicat, acordessin en una reunió que es celebraria el més prompte possible, allò que ells creguessin per convenient.

Així es féu. i ahir comissió i junta quedaren reunits, amb caràcter permanent, acordant desprès de llargs estudis, presentar avui l’ofici de vaga a l'alcaldia doncs entre comissió i Junta s'aconseguí arribar a una contusió concreta i clara.

Complimentant aquest acord, avui al mati una comissió del Sindicat s'ha personat a l'Ajuntament, visitant a l’alcalde, per tal de donar-li compte de la seva determinació.

Els comissionats han estat una mitja hora amb l’alcalde comentant l’estat del conflicte inicial, i a la vegada fent-li palesa la justesa de les seves demandes.

DONATIU DE ROBES D'HIVERN PER ALS INFANTS D’ASTURIES.

La comissió local Pro Infants desemparats d'Astúries ha rebut un donatiu consistent en 10 jerseis í altres tants abrics i pantalons, fet pel comerciant en robes, senyor Guillem Vidal, amb botiga establerta al carrer de la Mina.

Aquestes prendes han estat trameses per la susdita comissió al Comitè Central d’Astúries.
Que aquest exemple humanitari tingui seguidors.

FADRINA QUE FUIG DEL DOMICILI PATERN.

Aquest matí s'ha presentat a la Comissaria local de policia, Miquel Quadros, domiciliat al Sanatori de Torre Bonica, el qual ha denunciat la desaparició d'una seva filla la qual sortí del seu domicili el passat dijous a les nou del matí, manifestant que anava a cosir i no ha estat vista més.

La fugitiva té uns 16 anys aproximadament í es diu Emilia.

No hay comentarios: