domingo, 9 de junio de 2019

El Dia, Edició dimars 12 de novembre de 1.935, pàg. 2


UNA DISPOSICIÓ DE L'ALCALDIA REFERENT AL JOC I A L'HORARI DELS BARS, TAVERNES, ETC.

Per la nostra ciutat; han estat circulades unes ordres dictades per l'alcalde accidental en les quals s'ordena que els jocs autoritzats per la Llei, sols podran ésser jugats fins a la una del matí i que les portes dels establiments es tancaran a les dues hores els dies feiners i a les tres les vigilies i dies festius amb el ben entès que dintre l'establiment no podrà quedar-s'hi cap persona.

Demés i per tal que els agents de l'autoritat puguin comprovar l'estricte compliment de les ordres sobre el joc, les taules s'hauran de situar en llocs visibles des del carrer, no permetent-se la formació de grups al seu entorn.

ELS ESTUDIANTS HAN REPRÈS LES CLASSES.

Avui. els estudiants de l'Escola Industrial han acudit a les aules a les hores de costum donant per terminada la vaga que començaren ahir al mati.

Ni ahir ni avui no s'ha registrat cap mena d'incident.

CAIGUDA

Zacaries Hernando, de 5 anys d'edat, habitant al carrer de Balmes, 40, tingué la desgràcia de caure produint-se una ferida contusa al front que li fou curada al Dispensari Mèdic pel doctor Bosch.

No hay comentarios: