miércoles, 26 de diciembre de 2018

Crònica Targarina (Tàrrega) 03/08/1935. Pàgina 17


Tal com vam anunciar, i encara que amb unes hores de retard, arribà el dissabte passat a la nostra ciutat el cor «La Alianza» de Terrassa, quina agrupació artística vingué acompanyada del Conseller d'aquell Ajuntament En Josep Domènec. Van éser rebuts pels amics de «La Lira» que van acompanyar-los a la fonda on s'hostatjaren.

A les deu del mati del diumenge, anaren a saludar a la Corporació municipal precedits dels estendards de «La Alianza» i «La Lira». Foren rebuts a Casa la Ciutat per l'Alcalde accidental Sr. Salvadó i els regidors Srs Prats, Cucurull i Costa, així com també pel Secretari de la Corporació Sr. Foraster. Una vegada fetes les presentacions de consuetud, els cantaires foren convidats a pujar al saló de sessions on cantaren dos composicions com a salutació a les autoritats i poble. L'Alcalde va donar-los la benvinguda i els feu present el testimoni d'afecte de la ciutat a la vegada que els anuncià l'entrega d'una llagada pel seu penó com a millor record. El Conseller de Terrassa va contestar-li mostrant-se molt agraït i acabà dient que confiava amb què els hi retornaríem la visita.

D'alli anaren al local de «La LiraTarreguense» en quin estatge els esperava una gran munió de gent. Cantaren, les següents composicions: «Flors de Maig», «LesMargarites», «L'Emigrant» i «La Dansa Pairal». En Josep Sarradell, president de «La Lira», va saludar-los en nom de la societat germana i va oferir-los hi tot quant fos de la seva casa

Acte seguit, el cor que dirigeix el mestre Orobitg cantà en obsequi dels recent vinguts «Salut als Cantors», «Pescadors», «Donzella de la Costa» i «Marsellesa», quines obres foren també força aplaudides i valgueren als mestres nombroses felicitacions.

També a la tarda tingué lloc a l'hotel on estaven hostatjats un acte de companyerisme i confraternització entre germans que cultiven un mateix art i treballen per l'enlairament d'una mateixa causa. El bon nom de Clavé va presidir la festa, tota plena de sentimentalitat

Més tard, visitaren acompanyats del Conseller Sr. Cucurull els locals de les Escoles Graduades, la fundició de la casa Trepat, el parc de Sant Eloi i altres indrets de la ciutat.

La societat La Unió els convidà amb un ball en honor seu. A les vuit, emprengueren el viatge de retorn vers la seva llar, molt contents i satisfets de la seva estada entre els targarins En atenta carta ens preguen fem constar la seva reconeixença per les atencions que se'ls dispensaren. Una convivència entre amics que deixa agradosa recordança

E. C

No hay comentarios: