jueves, 27 de diciembre de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 4 d’agost de 1.935, pàg. 16


El senyor Borràs, delegat del Conseller de Treball, senyor Torrens Dalmau, s’ha personat novament a Terrassa, a objecte de continuar la visita d’inspecció prop de la fàbrica Marcet, la qual, com s’ha dit, trasllada la maquinària a Villareal.

El concurs obert per al proveïment de la plaça vacant d’oficial Bibliotecari a la Biblioteca del Casino del Comerç, les bases del qual foren prèviament publicades al Butlletí de l’Entitat, ha estat fallat a favor de la senyoreta Teresa Miralda, fall que ha estat aprovat per la Junta Directiva.

El comissionista senyor Llargués, en engegar la moto de la seva propietat, se l’incendià el motor. Algunes persones que es trobaven al Bar Esport, i alguns taxistes, acudiren a ajudar-lo a pagar les flames.

La porta de la rellotgeria Oliveres, del carrer Nou, núm. 6, resultà amb petits desperfectes.
La moto incendiada porta la matrícula núm. 34.389 B.

El senyor Quintí López, Cap del Departament de Governació de l’Ajuntament, completament restablert de la intervenció quirúrgica que li fou practicada dies enrere, s’ha possessionat novament del seu càrrec.

Un cotxe ocupat per l’arquitecte Joan Baca Reixac i Jaume Colom i guiat per un compatrici d’ofici sabater, amb domicili al carrer de Topete, a conseqüència de patinar les rodes amb la sorra de la carretera , una mica més amunt de Vista Alegre, perdé la direcció anà a topar contra un arbre. Dels tres ocupants del cotxe, els dos primers resultaren lesionats.

En un cotxe particular foren conduïts al Dispensari local, on el doctor Duran els féu la primera cura.

El senyor Colom sofreix la fractura de l’húmer esquerre, en el seu terç mig, i el senyor Baca, ferides de poca consideració a la mà dreta.

Ambdós passaren als seus respectius domicilis.

L’auto resultà amb seriosos desperfectes.

No hay comentarios: