domingo, 2 de diciembre de 2018

L’Acció, edició dissabte 13 de juliol de 1935, pàg. 2


ESCOLES NACIONALS QUE FAN EXPOSICIO DE TREBALLS ESCOLARS

Am motiu de la clausura del curs escolar present ─enguany escau el dia 17 del mes que som─ són moltes les Escoles Nacionals de la nostra ciutat que exposaran en llurs aules respectives una sèrie de treballs realitzats pels educands, els quals constituiran un exponent de la labor pedagògica portada a terme pels senyors Professors i alumnes durant el decurs de l’exercici escolar que dintre de breus dies finirà.

Tenim noticies fidedignes que les Escoles que exposaran els treballs esmentats són les següents:

Grup Escolar Baldric, (Secció de Nenes)

Parvulari Paz, Unitària Verdaguer i Parvularis Sant Isidre (Secció Nois)

Unitària Zona (Secció Nois)

Grup Escolar Genescà (Secció Nenes)

Totes aquestes Exposicions seran visitables pel públic en general avui, demà i passat demà.

Estem segurs que la quantitat i molt especialment la qualitat de les labors de tota mena que en elles s’hi exposen esperonarà als pares dels escolars i serà un incentiu a molts ciutadans per a visitar-les, no essent gens aventurat, per tant, dir que aitals exposicions es veuran força concorregudes, cosa que ens plauria moltíssim que així fos per tal com per els escolars, seria un premi que als estimularia a superar-se i a continuar amb més delit que mai el seus estudis el proper Curs.

ELS DEL CARRER TRANSVERSAL TAMBÉ FAN BALL

Avui a la nit, es celebrarà al carrer Transversal, tros comprès entre la Carretera de Rellinars i Francesc Oller, un extraordinari ball de carrer amenitzat per dues orquestrines: «La Principal de Terrassa» i la «Goot Night Jazz». Donat el seu caire extraordinari, promet ésser molt concorregut el festeig.

Demà passat diumenge, a les sis es celebrarà una bonica sortija.

Es convida a tothom.

No hay comentarios: