martes, 4 de diciembre de 2018

El Dia, Edició dimars 16 de juliol de 1.935, pàg. 2


S’HA PERDUT UN ANELL DE PLATI

Amb brillantets, entre els carrers de Newton i Jodis. Es gratificarà el seu retorn a aquesta Administració.

PARTIDA D’UNA COLONIA ESCOLAR

Demà, dimecres, a un Quart de tres de la tarda, sortirà la primera colònia de nens amb destí a Vilanova, on sojornarà prop d’una mesada.

L’acte d’acomiadament tindrà lloc enfront mateix de les Cases Consistorials.

INSCRIPCIÓ OBERTA.

Sabem que entre les activitats de l'entitat cultural, Associació d'Alumnes i Ex-alumnes de l'Escola Municipal d'Arts i Oflcis de la noslra ciutat hi figura per al vinent dia 26 del corrent, una excursió a Calella i Santa Cristina. Per poder asistir-hi, s’ha obert la corresponent inscripció, que será limitada a les places del cotxe.

A l'atractiu d'aquesta excursió, pot afegir-s'hi l'interès de poder visitar amb permís extraordinari la fàbrica més important d'Espanya, de gènere de punt.

DETENCIO D'UN EMBRIAC

Cap al tard d'ahir, la guàrdia municipal procedí a la detenció d'un individu que es trobava a la Plaça de la República fortament embriagat.

Aquest matí, una vegada dormida la "mona" als calabossos de l'Ajuntament, el dit subjecte ha estat alliberat.

DETENCIO.

La Comissaria de Policia local, ens ha lliurat la següent nota:

"Per la policia governativa, en el dia d'ahir fou detingut el significat element extremista i agent d'enllaç entre les organitzacions obreres d'aquesta ciutat amb les de Barcelona, Jaume Carbó i Olivella, domiciliat al carrer d'Angel Guimerà, 201. En el moment d'ésser delingut se li ocuparen segells de cotització per la Comissió Pro-Presos de la comarca de Terrassa.

En el registre efectuat al seu domicili s'íncautà de gran quantitat de publicacions de caràcter extremista, que demostrava d'una manera certa ésser el corresponsal de les dites publicacions a la nostra ciutat.

Fou posat a disposició del Cap Superior de Policia, senyor Santullano"

No hay comentarios: