domingo, 9 de diciembre de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 19 de juliol de 1.935, pàg. 4


Ha sortit la tercera Colònia Escolar, composta de 61 nens, en direcció a l’esplèndida platja de Vilanova.

Han estat acomiadats pels pares dels escolars i familiars. Patronat i Autoritats.

Continua oberta la inscripció per a optar a les semi-colònies organitzades pel Consell Local de Primera Ensenyança, les quals començaran a funcionar el proper dia 23. Com a llocs de concentració es fixaran els següents edificis escolars:

Grup Escolar Torrella, Grup Escolar Baldrich, Plaça Verdaguer, Turo-Parc, Grup Escolar Genescà, Parvularis dels carrers de Sant Isidre i Paz.

No hay comentarios: