miércoles, 5 de diciembre de 2018

El Dia, Edició dimecres 17 de juliol de 1.935, pàg. 2


L'ASSASSINAT D'UNA DONA, A BARCELONA :: SEMBLA QUE ES TRACTA D’UNA COMPLICE DELS AUTORS DE L’ATRACAMENT ALS EMPLEATS DE L'ANONIMA.

—Segons se’ns informa, la Jove Carme Ramos, trobada morta dies enrera als voltants de la presó Model de Barcelona, resulta ésser una còmplice dels autors de l'atracament perpetrat contra dos empleats de la S. A. de Pentinatge i Filatura de Llana, d'aquesta ciutat.
Els antecedents recollits fins ara de la morta són que aquesta estava sumament lligada amb elements extremistes als quals ajudava a cometre tota mena de delictes.

El fet de no ésser coneguda per la policia, el mateix que el seu promès, era aprofitat per part d'aquests elements per a portar a terme tot quant ells preparaven.

Se sap que realitzà diversos viatges a València portant cada vegada armes i degut a haver estat detinguts uns extremistes quan intentaven marxar cap a aquella capital carregats d'armes fou quan aquests elements començaren a dubtar de la fidelitat de la interfecta.

Estigué durant cert temps allunyada de l'organització i fou quan es posà de minyona i contragué un deute amb una dona del carrer de Sagunt de 297 pessetes, el rebut del qual està en poder de la policia.

Els seus companys per mitjà del seu promès la convenceren que havia de tornar a ajudar-los i durant els mesos de febrer endavant, que més es distingiren en cometre actes de sabotatge fou una de les que es prestaren a cometre aquesta obra.

Després es plannejà l'atracament a la casa "Peinaje e Hilaturas" de Terrassa, fet ocorregut el mes d'abril i Carme fou una de les que completaren el servei per quant posà en relació els que planejaren amb els executors.

S'assegura que ella fou una de les que esperà l'auto robat pels atracadors i que en arribar aquests a la Bordeta els ajudà a traslladar les 42.500 pessetes a una casa del carrer de Sants, els propietaris de la qual han prestat ja declaració.

Arran d'aquest fet i per no donar-li la part que li corresponia, ja que ella al·legà que havia de fer efectiu el deute que tenia amb l'esmentada senyora, quedaren les relacions amb els seus companys trencades, els quals novament desconfien d'ella en ésser detinguts dies després alguns d'ells per suposar-los que haguessin pres part en l'esmentat atracament.

Des d'aleshores que no tingué més relació amb ells i entrà a prestar servei a la taverna del carrer de Palou.

En els centres policíacs es digué també que els autors del fet realitzaren el seu assessinat temerosos que Carme, en un acte de venjança comparegués a declarar davant els Tribunals el dia de la vista de la causa per l'atracament de Terrassa, i com hom recordarà el crim es va cometre dies abans.

Efectivament, el seu promès anà a cercar-la i a la tarda la deixà en companyia d'allres fent-li creure que estarien prop de la presó a l'hora que traslladessin els presos governatius cap a València i el promès desaparegué i és comprovat que des de moltes hores abans del crim no estava ja amb la seva promesa.

BICICLETA ROBADA.

Francesc Parera i Clavé, de 34 anys, casat, habitant al carrer de la Fontvella, 17, ha denunciat a la Comandància Municipal que ahir al matí li fou robada la bicicleta de la seva propietat que deixà recolzada a la voravia del carrer del Vall, el temps just de complir un encàrrec.

La guàrdia municipal efectua di·ligències per a trobar la màquina que porta el número 66 d'aquesta matrícula.

No hay comentarios: