miércoles, 5 de diciembre de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 16 de juliol de 1.935, pàg. 7


Sota la presidència de l’alcalde, senyor Homs, es reuní el Patronat d’Homenatges a la Vellesa.

Entre altres coses de menor interès, s’acordà ampliar amb deu vocals la Junta de l’esmentat Patronat, en la qual segons referències que tenim, hi estaran representades les entitats econòmiques, recreatives, esportives i culturals.

Ha estat posada a la venda la novel·la original del terrassenc Joan Duc i Agulló, «Vida triomfal», de la col·lecció «A tot Vent», bellament editada per «Editorial Proa».

Hom porta cap activíssims treballs per a la constitució del Sindicat de Turisme a Terrassa, i es prepara la celebració de diversos actes públics per tal de difondre l’objectiu i les finalitats perseguides pels Sindicats de Turisme, els quals, en algunes ciutats i viles de Catalunya aconsegueixen resultats sorprenents.

No hay comentarios: