viernes, 28 de diciembre de 2018

El Dia, Edició dilluns 5 d’agost de 1.935, pàg. 2


CAPITOL DE CAIGUDES.

Justa Altimir, de 26 anys, domiciliada al carrer d'Emili Soler, 65, cap al tard del darrer dissabte va tenir la desgràcia de caure d'una escala interior del seu domicili, lesionant-se. Fou traslldada al Centre Mèdic, on va rebre assistència facultativa. Presentava la fractura del radi esquerre i altres vàries contusions sense importància. Una volta practicada la primera cura, l'AItlmir fou traslladada al lloc on habita.

Ahir, a les quatre de la tarda, la nena de 5 anys, Dolors Salmeron, va fer-se una contusió a l’espatlla a conseqüència d'haver caigut a casa seva, carrer de Puignovell, 29. Va ésser curada al Dispensari pel facultatiu de torn.

I, finalment, també per haver caigut des d'una alçària de 2 metres on passar per damunt d'una claraboia que estava esquerdada. ahir a Ia tarda, a dos quarts de cinc, Maria Perarnau. de 13 anys, fou assistida al Dispensari. Sofria ferides contuses en ambdós colzes i altres petites lesions. Va pasar després a casa seva, carrer Serrano, 31.

LA DESGRACIA PERSEGUEIX ELS CICLISTES.

A la Carretera de Sabadell, a les vuit de la nit del passat dissabte Lluís Puig i Casas, de 20 anys, que viu al carrer de la Fontvella, 32, que muntava una bicicleta de la seva propietat, va sofrir una caiguda produint-se una ferida contusa a la regió superciliar esquerra, que li fou curada al Dispensari.

També va caure de la bicideta, a la Carretera de Rubí, el jove de 10 anys, Marc Guerrero, resident a Barcelona al carrer Nou de la Rambla, 148, baixos, que venia en direcció a la nostra ciutat.

Al Dispensari local li curaren una ferida avulsa al colze dret i vàries, contusions.

ESMERCEU EL CAPITAL EN PROPIETAT.

Hi ha per vendre una casa al carrer de la Salut, amb façana al mateix i Marqués de Comillas. Amida 7 metres d'amplada, amb aigua i desguàs, tot confort. Clau a la mà. Preu 6,000 ptes.

També hi ha terrenys per ascensar o vendre al dit carrer al preu de 30 pessetes. anuals, amb aigua. Amiden de llarg 30 melres. A cinc minuts Plaça Mercat.

Hi ha així mateix una bòbila per a llogar. Raó: Carretera de Rellinars, 261.

No hay comentarios: