viernes, 21 de diciembre de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 30 de juliol de 1.935, pàg. 21


El senyor Joan Còrdova, Director general d’Assistència Social de la Generalitat de Catalunya, junt amb el doctor Salvat Espasa i un vocal del «Segell pro Infància», es reuniren amb l’Alcalde i els vocals d’Assistència Social de Terrassa per tal de coordinar els serveis de protecció a la infància en celebrar-se la inauguració de la Guarderia per a nens de pit, creada pel «Segell pro Infància».

Es propòsit del Doctor Raül Roviralta procurar per a Terrassa la màxima assistència a la maternitat i a la infància, complint d’aquesta manera l’obra general d’assistència a Catalunya.

Aquests darrers dies, la policia governativa local ha portat a terme un seguit de diligències, les quals han donat per resultat la detenció de determinats elements extremistes, als quals, segons sembla, en els escorcolls que la policia ha practicat a llurs domicilis, els han estat ocupats alguns documents de relativa importància.

Hom guarda una absoluta reserva respecte a les esmentades detencions.

Per mitjà de les gestions efectuades per la policia governativa local, s’ha pogut establir la identificació del jove que fou detingut fa pocs dies quan intentava robar una bicicleta propietat de Joan Sabanés que es trobava dipositada al pòrtic de l’Església del Sant Esperit. Com es recordarà, el detingut digué anomenar-se Cristófol Aznar Hernández, i segons han manifestat a la Direcció Superior de Policia, resulta ésser Cristófol Fernàndez Garcia, de 18 anys, natural de Caravaca (Múrcia), el qual ja ha estat detingut diverses vegades per furts i altres malifetes.

A més, ha estat comprovat que el dilluns de la setmana passada va robar una altra bicicleta que havia estat deixada abandonada un moment a la via pública.

La matinada del diumenge passat, a la taverna denominada «Liones», establerta al carrer de Torrella, es produí una discussió entre Enric Domènech, de 36 anys i Josep Morros, de 28. Com que la discussió prenia caràcters alarmants a instàncies de l’amo de l’establiment, els individus sortiren al carrer, on el Domènech inferí tres ganivetades al seu antagonista, el qual ferí de bastanta gravetat.

El ferit, després d’assistit de primera intenció pel doctor Cadafalch al Dispensari, fou traslladat a l’Hospital.

No hay comentarios: