martes, 27 de junio de 2017

Diario de Gerona de Avisos y Noticias 7/11/1933 Pàgina: 2

Ensenyament

Entre els nomenaments fets dels cursetistes aprovats en els cursets per a la substítució de l'ensenyament religiós, que han d'encarregar-se de les noves classes en Instituts i Col·legis subvencionats de segon ensenyament, figuren els dels següents senyors d'aquesta ciutat, que van destinats als llocs que s'indíquen: Rupert López Vilajoliu, a Barcelona (Institut Maragall). — Miquel Colomer Martí, a Sant Feliu de Guíxols. — Joan Bastons Plana a Reus, i Jaume Sobrequés a Terrassa, i María dels A. Masià, a Vilafranca del Penedés.

Ha estat nomenat Director del Collegi subvencionat de segon ensenyament de Sant Feliu de Guíxols, el senyor Josep M Alvarez Ribera.


No hay comentarios: