martes, 27 de junio de 2017

L'Acció, edició dilluns 6 de novembre de 1.933, pàg. 3

UN GRAN MITING DEL NOSTRE PARTIT A TERRASSA.

Pel vinent divendres i en un gran Teatre local, es celebrará un grandiós Miting de propagamda electoral, de l'Esquerra Republicana de Catalunya.

Amb tot i que els noms dels oradors no se'ns han assegurat, sabem que hi han moltes possibilitats de que vinguin la senyoreta Maria Dolors Bargalló, Dr. J. A. Trabal, Dr. Jaume Serra Hunter, Ventura Gassol i Lluís Companys.

En propera edició donarem més detalls i confirmarem els oradors.

LES BARRIADES OBRERES REACCIONEN

Can Aurell va reaccionat de l’intent de caciquisme que la Lliga estava fent-li.

Contràriament al que semblava, podrem celebrar els nostres mitings en aquella popular barriada. Dijous vinent al café d'«El Sol» i dimecres dia 15, de l'altra setmana, al café de «La Paloma».

D' INTERES ALS ALUMNES DEL NOU INSTITUT ELEMENTAL DE L’ENSENYA-MENT.

El Secretariat del nou Institut Elemental de II Ensenyament, assabenta a tots els alumnes provisionalment matriculats a aquest esmentat Centre Docent, que, a partir del 3 de novembre, seran atesos els dilluns, dimecres i divendres, per qualsevol dubte que pugui sorgir relatiu a la matriculació definitiiva.

ROBATORI

Ahir a la tarda, durant l’absència dels seus habitants, entraren lladres a la casa núm. 3 del carrer d' En Prat de la Riba, domicili d'En Francesc Martí Castells, emportant-se'n 53 pessetes en metàl.lic, dos anells d'or, unes arrecades í robes, sense ésser vistos per ningú. S'ha denunciat el robatori al Jutjat d'lns-trucció, practicant-se recerques per tal de descobrir i capturar els autors.


No hay comentarios: